Options m WSPR Sporadic-E paths 2173 km ZL1SIX - 14.12.21