Options m WSPR Sporadic-E paths 2173 km, ZL1SIX-VK4Z - 10.12.21